ISTANBUL

Spolin Atölyesi’nde Neler Üzerinde Çalışacaksınız?

Başlangıç seviyesi atölye çalışmaları Viola Spolin’in “Improvisation For The Theater” kitabının ilk bölümündeki çalışmaları içerir. İlk 3 günden sonra program doğaçlamanın doğası gereği grubun kendine has karakterine ve ihtiyaçlarına göre şekillenir.

Duyu farkındalığı ile başlayan çalışmaları grupça ve bireysel olarak yapılacak egzersizler takip eder. Oyuncu ‘Boşluk’, ‘Fizikselleştirme’, ‘No Motion’ gibi kavramlarla tanışarak atölye çalışması boyunca adım adım ilerler. Çalışma boyunca grup yeni Spolin oyunları ile tanışır. Spolin Doğaçlaması kişinin alışagelmiş toplumsal kalıpları kırıp kendi potansiyelini bularak yaratıcılığını keşfetmesini ve bu yolla kendini ifade edebilmesini amaçlar. Bu yönüyle teknik aynı zamanda bir kişisel gelişim yöntemi sayılır.

SPOLIN-IST başlangıç seviyesindeki çalışmalara katılanlarla ileri seviye Spolin Doğaçlaması atölyeleri ile eğitime devam etmektedir.

SPOLIN DOĞAÇLAMA ATÖLYESİ’ne şimdiye kadar kimler katıldı?

 • Oyuncular
 • Oyunculuk hocaları
 • Doğaçlamacılar
 • Konservatuar sınavlarına hazırlanan oyuncu adayları
 • Yaratıcı Drama ve Drama öğretmenleri
 • Sınıf Öğretmenleri
 • Yönetmenler
 • İletişim becerilerini geliştirmeği amaçlayan yöneticiler
 • Senaristler
 • Yazarlar
 • Yaratıcılık ve kendini ifade etme yeteneklerini geliştirmek isteyenler
 • Yaşam ve yönetici koçları

 

Advertisements